Inuili pillugu

Inuili pillugu

Inuussutissalerinermik ilinniarfiusoq INUILI Kalaallit Nunaata kujataani Narsami inissisimavoq.
Narsarsuarmiit 15 minutsit missiliorlugit helicopter-mut ilaagaanni narsamut apuuttarput.

Inuili inuussutissalerinermik ilinniarfiuvoq pujortarfiunngitsoq ullutsinnut malinnaasoq, taamattaarlu ilinniartitsisui ilinniartitsinissaminnut soqutiginnilluartuullutik.
Pikkorissaanernittaaq pilersitsisarpugut, pikkorissaanerit ilinniartitsisuniit ullutsinnut malinnaasuniit pikkorilluinnartuniik ingerlanneqartarput.
Ukiut tamarluinnaasa nuna tamakkerlugu neriniartarfiit igasui pikkorinnersiukkat Inuili-mi unammersuaartinneqartarput GM-mik taallugu, tamannalu aamma inuili-mi igasutut ilinniartunut aamma ingerlanneqartalernikuulluni.

Allafiup ammasarfii:
Ataas. – tall. Nal. 08.00 – 16.00

Inuili – Food College Greenland
Box 123
3921 Narsaq
Grønland

Tlf: (+299) 66 13 13
Fax: (+299) 66 13 33
Mail: inuili@inuili.gl

Paasisaqarnerugit