Tænker du på uddannelse i løbet af 2024?

Tag en uddannelse på Inuili - Food College Greenland!

Inuili – Food College Greenland ønsker alle Grønlands dimittender tillykke og held og lykke fremover.
Inuili – Food College Greenland ligger i Narsaq – i det smukke og bjergtagende Sydgrønland. Naturen og fællesskabet i lokalsamfundet er grundpiller i vores dagligdag og uddannelser. Ligeså nyder vi godt af et stort og stærkt fagligt netværk rundt i hele Grønland og resten af verden. Vi uddanner alle, der har lyst til en spændende uddannelse indenfor fødevare- hotel og restaurantbrancherne i retningerne ernæring, gastronomi, landbrug og fiskeri. Vores elever kommer fra nord, syd, øst og vest i Grønland fra bygder og byer

"narsami nuannersimi"