Har du flere spørgsmål til ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Inuilis studievejledning.

Download skolepraktikant bekendtgørelsen. 

Til eleven

Formålet med skolepraktikordningen (SP-ordningen) er at kvalificerede ansøgere, som ikke har fundet en praktikplads, ikke hindres i at påbegynde en erhvervsmæssig grunduddannelse på grund af mangel på lærepladser (§1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse fra 2002 om skolepraktik).

Hvem kan blive SP-elev?

Du kan blive optaget som skolepraktikant hvis

 • Du ikke kan finde en læreplads efter du er blevet optaget på en uddannelse
 • Du uforskyldt har mistet din læreplads.

Hvilke områder tager SP-elever?

Inuili optager SP-elever indenfor følgende hovedområder:

 • Bager
 • Cater- og kantineassistent
 • Detailslagter
 • Ernæringsassistent
 • Kok

Skal jeg stadigvæk søge praktikplads?

Når du er startet som SP-elev skal du under hele forløbet søge at fremskaffe en læreplads, der vil indgå lærlingekontrakt for den resterende del af din uddannelse.

Når en SP-elev indgår en lærlingekontrakt er det Inuili, der fastsætter den resterende uddannelsestid.

Mens du er i skolepraktik kan du komme ud i en virksomhed som udlånselev. Hensigten er at prøveperioden kan ende med en lærlingekontrakt. Udlån medregnes ikke i den 3 måneders prøvetid, som gælder ved indgåelse af en lærlingekontrakt.

Økonomi

Du modtager uddannelsesstøtte mens du er SP-elev.

Til arbejdspladsen

Hvis du mangler en lærling, er du altid velkommen til at kontakte os, måske har vi lige den lærling, du har brug for.

Og som beskrevet foran: du har mulighed for at låne en af vore SP-elever i en kortere periode, med henblik på at I senere kan indgå en lærlingekontrakt.

Praktiske oplysninger ved udlånselever:

 • Uddannelsesstøtteforvaltningen betaler billet mellem skole og virksomhed
 • Eleven modtager uddannelsesstøtte i udlånstiden.
 • Bolig. Majoriaq skal hjælpe med at finde en kollegiebolig. Eleven betaler husleje efter almindelige regler for studerende.

Lovgrundlag:

 • Hjemmestyrets bekendtgørelse af 2002 om skolepraktik

Download skolepraktikant bekendtgørelsen. 

Cookies

Inuili.gl-ip cookies atorpai

Cookies pisariaqarput nittartagaq iluamik ingerlanissaanut, paasissutissanillu tunisisarluni illit atuisoq qanoq nittartagarput atornerit, taamaalilluta uagut ilinnut allanullu atuisunut nittartagaq pitsaanerusumik atornissaanut aaqqiissinnaassalluta. Inuili.gl-ip cookies-it trafikmåling-mut, login-imut taavalu nittartakkap qupperneranut iluarsaassinermut pingaarnertut atortarpai. Nittartagatsinni ingerlaqqikkuit, cookies-it atorneranut akuerississaatit.