Kina ilinniartunngorsinnaava inersimasutut?
  • 30-leereersimaviit minnerpaamillu ukiuni pingasuni suliffigeriikkavit iluani ilinniagaqarusullutit, taava periarfissaqarputit ilinniartunngornissarnut inersimatut
  • Ilinniartunngorniaruit inersimasutut, uunga qiinuteqassaatit Inuussutissaleriffik Inuili box 123 3921 Narsaq.

Qinnuteqarfissaq killeqartinneqanngilaq, imatut paasillugu ukioq naallugu qinnuteqartoqarsinnaavoq. Ilinniagaqalernissamut tigusaanermi piumasaqaataasut naammaginartumik naammassineqassapput kisiannili tamanna piumasaqaataanngilaq, sulinermi misilittagaqartussuseq annermik naliliisuusinnaasarmat. Atuarsimanermut uppernarsaatit ilanngullugit nassiunneqartassapput aammali minnerpaamik ukiuni pingasuni sulisimanerit suliffigisanniit sulisitsisuit uppernarsassavaa.

Ilinniartutut isumaqatigiissut:
  • Ilinniartoq
  • Ilinniakkap sivisussusaa aalajangerneqartarpoq inersimasutut ilinniartut
Inersimasutut ilinnartoq qanoq aningaasarsiaqartinneqarpa?
  • Inersimasutut ilinniartoq
  • Atuagarsornerit nalaanni akissarsisitsisarnerit praktik-ertitsisumiit (sulisitsisumiit)
  • Ilinniartuutilik

-Voksenlrling-i meeqqat tapisiaannik aamma tunineqarnavianngilaq naak nalinginnaasumik ilinniartut taamak pineqartaraluartut.

Angalanerit aningaasartuutillu.

-INUILI-miit isumagineqassapput angalanerit, angalanermilu soorlu unnuinermi aningaasartuutit il.il.

-Ilinniartut allat assigalugit voksenlrling-i Inuili-mut atuagarsoriarluni apissinnermi kolligie-nut inissinneqaassaaq.

Cookies

Inuili.gl-ip cookies atorpai

Cookies pisariaqarput nittartagaq iluamik ingerlanissaanut, paasissutissanillu tunisisarluni illit atuisoq qanoq nittartagarput atornerit, taamaalilluta uagut ilinnut allanullu atuisunut nittartagaq pitsaanerusumik atornissaanut aaqqiissinnaassalluta. Inuili.gl-ip cookies-it trafikmåling-mut, login-imut taavalu nittartakkap qupperneranut iluarsaassinermut pingaarnertut atortarpai. Nittartagatsinni ingerlaqqikkuit, cookies-it atorneranut akuerississaatit.