Paasissutissat

Neqaarnianut ikiorti: 232320
Neqaarniaq: 232321
Sivisussusaa: Ukiut 2 – 3½.
Immikkut piginnaasat: Neqaarnianut ikiorti neqaarniarlu.
Piumasaqaatit: 10. klasse imal. tassunga assingusoq + kalaallisut, qallunaatut matematik-kimilu E/02 karaktereqarsimanissaq. Imal. tamakkiisumik isiginnilluni nalilerneqarneq
Oqaatsit: Qallunaatut
Ilinniarfimmi sungiusaatigalugu ilinniartuusinnaaneq: Periarfissaassaaq.
Aningaasaqarneq: Ilinniartutut akissarsiat
Inersimasutut ilinniartuusinnaaneq: Periarfissaavoq
Ilinniarfiit: Inuili Danmarkimilu

Neqaarniaq neqinik suliaqartarpoq. Ilinniarfimmi uumasut neqaat assigiinngitsut suliarinissaat ilinniarneqassapput, qanoq aggorneqassanersut uninngatinneqassanersullu mamassusaat attanneqarnissaat siunertaralugu.

Suliassat pingaarnerit ilagivaat pisisussanik siunnersuisinnaaneq, pisiassat nillataartitsiviini ilineqarsimasut qanoq aggorneqarnissaanik ilitsersuineq.

Neqaarniatut ilinniagassat ilagivaat nerisassanik ineriikkanik, pølsinik mamartunillu allanik iganeq. Neqaarniat pisiniarfiit neqaarniarfiini neqinillu agguisarfiini sulisuusarput imaluunniit nammineq suliffiutiminnik aallartitsisinnaallutik.

Ilinniartitaanermi tunngaviatigut ilinniassavat uumasunik toqoraaneq, agguineq aammalu tuniniagassanik piareersaaneq. Pitsaassuseq qanoq ittuunersoq ilinniassavat, taamaasilluni neqit tuniarniarneqartut isikkuminarlutillu mamartuusinnaaqqullugit. Tamatuma saniatigut pisinianik kiffartuussineq eqqiluitsuunerlu pillugit ilinniartinneqassaatit, tassami neqit ajortiasuusut ilisimavarput.

Neqaarnianut ikiortitut naamassisinnaavutit (alloriarfik 1) imaluunniit neqaarniatut immikkut piginnaasaqartutut ilinniagaqarsinnaallutit.

 • Neqaarnianut ikiorti: Nerisaqartitsineq, naatsorsuineq aammalu pilattaaneq taamatullu sallaasernissamut piareersaaneq ilinniassavat.
 • Pisiniarfinni neqaarniaq: Ilinniassavat neqit uullianngorlugit suliarinissaanut, ilaatigut angi-suukkuutaarlugit allatigullu uulliaannanngorlugit – tassa assersuutigalugu roatbeef-iliassanik rullesteg-iliassanillu piareersaaneq, siatassanik bøf-iliassanillu agguineq imaluunniit ujaluiaallunilu orsuiaaneq.
 • Qallersuusiassanik neqaarniaq: Ilinniassavat neqinik akussaanillu agguineq, taamaasilluni iffiamut nereriaannanngorlugit piareerlugit. Illinnarsaakkanik nerisassiorneq aamma ilinniassavat.
 • Neqaarniaq, immikkut aalisakkanik piniakkanillu suliarinnissinnaasoq: Saliineq, agguineq, uullialiorneq, aalisakkerineq allanillu piniakkanik suliaqarneq ilinniassavat.
 • Uummasunik toqoraanissamut ilinniagaq: Ilinniassavat uummasunik toqoraaneq tamakkuninngalu agguineq taamatullu pitsaassusaannik (ilivitsunik aggukkanillu) nalilersuisinnaaneq.

Takuss. 1-mi takuneqarsinnaavoq ilinniagaq marloqiusanngorlugu avinneqarsimasoq, arlaat naamassigukku ilinniarnerit unitsissinnaavat. Ukiut 2½ qaangiuppata neqaarnianut ikiortissatut taamatullu ukiut 4-t qaangiuppata neqaarniatut immikkut ilisimasalittut naamassisinnaallutit.

Ilinniagaq tunngaviatigut pingaarnersamilu ilinniarfiusussatut aaqqitaavoq, akornatigut sungiusaatigalugu ilinniartoqartassalluni. Tunngaviatigut ilinniarneq Inuilimi ingerlanneqassaaq, sap.ak.10-t marloriarlugit. Pingaarnertut ilinniarneq trin 1 aamma 2, assigiinngitsumik sivisussuseqartut Uddannelsescenter Holstebromi ingerlanneqartarput.

Takuss. 1.

Ilinniartitaaneq imatut aaqqitaavoq, neqaarniani ikiortitut ilinnialersimaguit, taava kingorna neqaarniatut ingerlaqqissinnaassasutit.

Ilinniarfinniittarnerit

Inuilimi aammalu Uddannelsescenter Holstebromiittarnerit imatut aaqqitaapput:

Inuilimi:

 • Tunng. 1: sap.ak.10-t
 • Tunng. 2: sap.ak.10-t

Uddannelsescenter Holstebromi:

 • Trin 1: Modul 1: sap.ak. 2. Modul 2: sap.ak. 2. Modul 3: sap.ak. 3, misilitsinneq
 • Trin 2: Modul 4: sap.ak. 2. Modul 5: sap.ak. 2. Modul 6: sap.ak. 4.

Fagi

Ilinniarfinni ilaatigut makku pillugit ilinniartinneqassaatit:

 • Uullialiorneq
 • Anginerusunik agguineq
 • Piareersaaneq
 • Nerisassiornermi periusinik ilinn./atuineq
 • Inatsisilerineq

Fagit makkua aamma sammineqassapput: naatsorsuusiorneq, paasititsiniaaneq, tuniniaaneq, kiffartuussineq inuiaqatigiilerinerlu.

Ilinniarfimmi oqaatsit

Ilinniarfinni atuagassat qallunaatuujupput, aamma amerlanertigut danskisut atuartinneqartassaatit. Soraarummiileruit danskisut saqqummiinissat ilimagigiuk.

Sungiusaatigalugu sulinerit

Sungiusaatigalugu sulinermi ilinniarnermut tunngassuteqartut misilittassavatit. Sungiusaatigalugu suliffiit akuerisaassuussapput, imal. Inuilimi sungiusaatigalugu sulisoqartarpoq. Naamassinermut allagartartaarnissaq anguniassavat.

Tunngaviatigut ilinniartuuneq aallartissinnaassagukku, meeqqat atuarfianni naamassinikuusimasariaqarputit. Tassanngaanniit soraarummeeruteqarsimanngikkuit allatut pissarsiarisimassavat.

Tunngaviatigut ilinnialersinnaassaguit

 1. klassimiit assingusutigulluunniit soraarummeerninni kalaallisut, danskisut matimatikkimilu soraarummeernermi minnerpaamik agguaqatigiissillugu E/02 angunikuusimassavat.

Tamatuma saniatigut sungiusaatigalugu ilinniartuunissamut suliffeqarfimmik isumaqatigiissuteqarsi-maguit, ilinnialernissamut piumasaqaatit naamassisimassavatit.

Pingaarnermi ilinnialersinnaavutit

Pingaarnermi ilinnialernissamut aamma piumasaqaatitaqarpoq. Tassani ilinnialernissamut aamma piumasaqaataavoq tunngaviatigut ilinniarnermi misileraalluni suliaqarnermi angusisimanissaq, aammalu

Ukua fagit angusiffigisimassagitit:

 • Danskisut, E-niveau
 • Avatangiisilerinermi, E-niveau.

Ingerlariaqqinnginninni tunngaviusumik ilinniarninni, makkua angusiffiginiarnissaanut periarfissaqassaatit:

 • Nerisasserinermi eqqiluisaarneq
 • Ikiueqqaarneq
 • Ikuallattuulernermik qamiterineq.

Ilinnialernissaamut/Peqataanissamut piumasaqaatit

Pingaaruteqarpoq makku soqutigisaqarfigissagitit:

 • Nerisassalerineq
 • Timigissuussaatit
 • Ulloq naangajallugu nikorfallutit sulisarsinnaasariaqarputit
 • Kiffartuussilluarnissamut piginnaaneqartariaqarputit
 • Matematikkimut pikkorissuusariaqarputit
 • Suleqatigisassatit allat suleqatigilluarsinnaasariaqarpatit
 • Eqqiluisaarneq piginnaaneqarfigissavat
 • Piffissani allanngorartuni sulisarsinnaasariaqarputit.

Ukiup ingerlanerani qaqugukkulluunniit neqaarniatut ilinniartunngorniarsinnaavutit.

Ilinniarnernut atatillugu sungiusaatigalugu suliffissarsisimaguit, najugaqarfinni Majoriamut saaffiginnissaatit. Majoriap ilinniartutut isumaqatigiissusiorninni ikiussavaatit. Taanna illit ilinniarfissarpillu atsiussavarsi, atsiorneqareerpallu Inuilimut nassiunneqassalluni. Tamatuma kingorna atuariartornissamut aggersarneqarumaarputit.

Ukiup ingerlanerani qaqugukkulluunniit ilinniartunngorsinnaavutit.

30-nik ukioqalereersimaguit inersimasutut ilinniartunngorniarsinnaavutit.

Ilinniarninni sungiusaatigalugu suliffissarsisinnaanngikkuit, Inuilimi tamatuma ingerlassinnaanissaanut periarfissaqarputit. Taamaasiorniaruit aamma Majoriaq aqqutigalugu qinnuteqaateqarsinnaavutit.

Ilinniartitaaneq akeqanngilaq. Ilinniartup sungiusaatigalugu ilinniarfimmilu ilinniartuunermini ilinniartutut akissaateqassaaq. Ilinniartutut akissarsiassat sulisitsisussarpit soqutigisaqaqatigiiffippillu akor-nanni isumaqatigiissutigineqartarpoq. Ilinniartuunersiuteqarniarlutit qinnuteqaateqaruit, aamma meeqqamut tapisiaqarnissaq qinnuteqaatigisinnaavat. Ilinniarnernut tunngatillugu angalanerit, maleruagassat naapertorlugit akilerneqartassapput.

Ilinniarfimmiinnerni ineqarnermut nerisaqarnermullu akiliuteqartartussaavutit.

Unikkallarnissat qinersimagukku, kingorna ilinniarnernut uteqqissinnaavutit taavalu ilinniarnerit nangeqqillugu.

Neqaarniatut suliffissat arlaliusarput. Aalisakkerineq piniakkanillu suliaqarsinnaaneq taamatullu pisiniarfinni qallersuutaarniarfinnilu sulinerit pisiniarfissuarni ingerlanneqartartarput. Tassa pisiniarfissuit immikkoortortaqarfiini sulilernissamut periarfissaqassajunnarsivutit.

Neqaarniartut periarfissagissaarputit namminerisamik pisiniarfiutitaarnissaq tunisassiorfittaarsinnaanerluunniit.

Inuussutissarsiutitigut ilinniartitaanermi 1. august 2015-i sioqqullugu aallartissimassaguit:
1. august 2015-i sioqqullugu inuussutissarsiornermik aallartitsisimaguit, ingerlariaqqilluni ilinnialernissamut tigusaanissamut piumasaqaatit allaanerupput.

Cookies

Inuili.gl-ip cookies atorpai

Cookies pisariaqarput nittartagaq iluamik ingerlanissaanut, paasissutissanillu tunisisarluni illit atuisoq qanoq nittartagarput atornerit, taamaalilluta uagut ilinnut allanullu atuisunut nittartagaq pitsaanerusumik atornissaanut aaqqiissinnaassalluta. Inuili.gl-ip cookies-it trafikmåling-mut, login-imut taavalu nittartakkap qupperneranut iluarsaassinermut pingaarnertut atortarpai. Nittartagatsinni ingerlaqqikkuit, cookies-it atorneranut akuerississaatit.