Hvem kan blive voksenlærling?

  • Er du fyldt 30 år og vil du gerne uddannes indenfor det fag du er beskæftiget med, og har været vedvarende beskæftiget med i mindst 3 år, kan du blive udlært med svendebevis som voksenlærling.
  • For at blive voksenlærling, skal du søge om optagelse på Levnedsmiddelskolen Inuili, box 123, 3921 Narsaq.

Der er ingen tidsfrist på ansøgningen, dvs. du kan ansøge hele året. Man skal helst opfylde optagelseskriterierne for uddannelserne, men Inuili’s bestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere fra mindre afvigelser i alders- og beskæftigelseskravet. Der skal medsendes skolebeviser samt arbejdsgiverens bekræftelse på at du har arbejdet i området i mindst 3 år.

Lærlingekontrakten:

  • Der skal underskrives en lærlingekontrakt mellem Inuili, praktikværten samt voksenlærlingen, før du kan starte på uddannelsen. På kontrakten skal stå under uddannelse: den valgte uddannelse og under bemærkninger: Voksenlærling.
  • Uddannelsens varighed afhænger af hvad praktikværten og lærlingen samt Inuili kan blive enige om.

Hvordan aflønnes en voksenlærling?

  • Lærlingene modtager løn fra virksomhed under praktik
  • For aflønningen i skoleopholdsperioderne laver praktikværten (arbejdsgiveren) regning på lønudgiften, som sendes til Inuili.
  • Praktikværten modtager ikke løntilskud til voksenlærlingen i hele uddannelsesforløbet som man gør i lærlingeuddannelsen.
  • Voksenlærlingen modtager ikke børnetillæg i hele uddannelsesperioden som man gør i lærlingeuddannelsen.

Rejse-og opholdsudgifter

  • Inuili sørger for rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med skoleopholdsrejser.
  • Voksenlærlingen bliver indkvarteret i kollegier i skoleopholdsperioden som øvrige lærlinge.

Ordningen om voksenlærlinge bygger på Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 7. december 2000 om voksenuddannelser.

Cookies

inuili.gl bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. inuili.gl bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.